Châm ngôn 27:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lông chiên con dùng làm áo xống cho con, Giá dê đực dùng mua đồng ruộng.