Châm Ngôn 26:14 - Bản dịch Truyền thống
Kẻ biếng nhác lăn trở trên giường mình, Khác nào cửa xây trên bản lề nó.