Châm ngôn 26:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự vinh hiển không xứng cho kẻ ngu muội, Như tuyết trong mùa hạ, như mưa trong mùa gặt.