Châm Ngôn 26:1 - Bản dịch Truyền thống
Sự vinh hiển không xứng cho kẻ ngu muội, Như tuyết trong mùa hạ, như mưa trong mùa gặt.