Châm Ngôn 18:13 - Bản dịch Truyền thống
Trả lời trước khi nghe, Ay là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy.