Châm Ngôn 13:24 - Bản dịch Truyền thống
Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó.