Thi thiên 90:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi.