Thi thiên 89:34 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ không hề bội giao ước ta, Cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta.