Thi thiên 82:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy đoán xét kẻ khốn cùng và ngươi mồ côi; Hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngặt.