Thi thiên 7:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻo kẻ thù nghịch xé tôi như con sư tử, Và phân tôi từ mảnh, không ai giải cứu cho.