Thi thiên 55:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Buổi chiều, buổi sáng, và ban trưa, tôi sẽ than thở rên-siết; Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi.