Thi thiên 49:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì, Giống như thú vật phải hư mất.