Thi thiên 22:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì những chó bao quanh tôi, Một lũ hung ác vây phủ tôi; Chúng nó đâm lủng tay và chơn tôi;