Thi thiên 2:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó; Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm.