Thi thiên 139:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp!