Thi thiên 119:112 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa Luôn luôn, và cho đến cuối cùng.