Gióp 37:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Từ các lầu các phương nam bão tuôn tới, Và gió bắc dẫn lạnh lẽo đến.