Gióp 27:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự kinh khiếp thình lình áp vào hắn như thể nước lụt; Bão tố đoạt lấy hắn trong lúc ban đêm.