Gióp 19:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đến đỗi những đứa trẻ cũng khi tôi; Nếu tôi chổi dậy, chúng nó nhạo báng tôi.