Gióp 18:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thật ánh sáng kẻ ác sẽ tắt đi, Ngọn lửa của hắn không chói nữa.