Sáng thế 49:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bên-gia-min là một con chó sói hay cấu-xé; Ban mai đi đánh chết mồi, Chiều phân chia mồi đã được.