Dự Án Kinh Thánh - Bible Project

GIỚI THIỆU:

Dự án Kinh Thánh (The Bible Project) là một chương trình do Mục sư Timothy Mackie, Jon Collins đồng sáng lập, tại Porland, Hoa Kỳ.

Timothy Mackie và Jonathan Collins là những người bạn lâu năm và cùng phòng khi ở Trường Kinh Thánh (Multnomah Bible College) đã nảy ra những ý tưởng về cách giúp mọi người đọc Kinh Thánh trong khi tránh những sai lầm và hiểu nhầm thông thường. Làm thế nào để các chủ đề phức tạp của Kinh Thánh có thể được trình bày theo một cách thực tế nhưng không mắc sai lầm, nhưng phải dễ hiểu.

Chính Chúa Jêsus đã phán: "Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tin rằng nhờ đó mà có sự sống đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy." (Giăng 5:39)

Tim và Jon đã tập trung vào các chủ đề tổng quát của Kinh thánh và thiết kế thành những hình ảnh giúp người xem hiểu Kinh Thánh trong bối cảnh lịch sử của nó. Giúp cho mọi người biết Kinh Thánh là một câu chuyện xuyên suốt để đưa mọi người đến với Chúa Jêsus.

Nhưng những năm qua, The Bible Project chỉ có nội dung bằng tiếng Anh, nhiều người Việt Nam khó tiếp cận được. Chúng ta cảm ơn Chúa đã cảm động những anh em tại Hội Thánh Tin Lành Hà Nội đã ký hợp đồng với The Bible Project để dịch và chuyển ngữ toàn bộ hơn 100 bài của The Bible Project sang tiếng Việt và tương lai sẽ thực hiện sang tiếng dân tộc thiểu số.

Dự án Kinh thánh là một mục vụ phi lợi nhuận tạo ra các đoạn phim ngắn với rất nhiều nội dung hữu ích, có thể sử dụng tại nhà riêng trong việc giúp các con cái hiểu Kinh Thánh, có thể trong các nhóm nhỏ học Kinh Thánh, có thể tại nhà thờ và có thể chia sẻ cho bạn hữu đang có nhu cầu tìm hiểu về Kinh Thánh.

Nhu Liệu Thánh Kinh muốn giới thiệu đến mọi người dự án Kinh Thánh này để chúng ta cầu nguyện, dự phần dâng hiến để dự án sớm được hoàn tất.


Dưới đây là video giới thiệu của dự án Kinh Thánh: