Tìm kiếm

Chalmers, Thomas

CHALMERS, THOMAS

(1780-1847)

Thomas Chalmers là một nhân vật cốt cán của đời sống Giáo hội Cơ Đốc tại Scotland vào đầu thế kỷ thứ 19. Ông đã được ủy thác một chức nhiệm của Giáo hội Scotland trong năm 1803, nhưng ông có một tầm nhìn được xoay hướng một cách xa rộng hơn sau khi ông hoán cải đầu phục Chúa năm 1811. Trong thời gian hành chức từ năm 1815-1823, thứ nhất là ở nhà thờ Tron và sau là Nhà thờ St John. Ông đã khăng khăng cho rằng hệ thống hành giáo giáo xứ truyền thống có thể chuyển động cách hiệu quả hơn để đối phó với các nan đề đang bộc phát trong một thành phố đang trên đà kỹ nghệ hóa. Như vậy, Chalmers đã khôi phục chức vụ phó tế của hàng tín hữu thường làm công tác Giáo hội, và bởi đó ông đã được sự trợ lực mạnh mẽ của nhóm cán sự mang tính chất chuyên viên. Họ đã chịu khó đi thăm viếng từ vùng này đến vùng khác, thiết đặt thì giờ sinh hoạt và các Trường Chúa Nhật. Chalmers tin tưởng cuồng nhiệt rằng, những nhu cầu của tín đồ thành phần nghèo trong xứ đạo có thể được giải quyết ngay chính trong xứ đạo đó, nhưng riêng kinh nghiệm của ông trên địa hạt này cuối cùng đã tỏ ra sai lầm, nên đi đến thất bại.

Trong năm 1823, Chalmers nhận chức giáo sư dạy môn triết học luân lý tại đại học St Andrews, và ở đây ông cũng dạy môn Kinh tế chính trị nữa. Năm 1828, ông di chuyển đến Edinburg để làm giáo sư Thần học. Với tư cách là Chủ tịch của ủy ban Mở rộng Hội Thánh thuộc Giáo hội Scotland trong những năm 1830-1839, ông lập ra một ngân quỹ chừng 300000 Bảng Anh để xây cất hơn 200 Nhà thờ mới. Ông cũng có chân trong ban lãnh đạo tranh thủ cho nền độc lập của Giáo hội, mà việc này đưa đến kết quả là sự sáng lập Giáo hội Tự do và Tự trị của Scotland trong năm 1843.

Thomas Chalmers thừa nhận rằng Giáo hội phải có một sứ mạng đối với hết thảy mọi người, và điều này minh định cho lý do tại sao nó phải được tổ chức hoàn bị. Là một người nhiệt thành cổ vũ cho những nhà truyền giáo hải ngoại ông tuyên bố rằng họ phải tìm cách kích động tinh thần này ngay ở trong Hội Thánh quê hương mình. Trên hết, Chalmers là một diễn giả giảng rao Đạo Chúa có hấp lực khá cuốn hút, bởi đó mà các bài giảng cũng như các sách vở của ông xuất bản đã bán ra hàng ngàn quyển.