Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Giăng 6:37