Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta. Ma-thi-ơ 2:4-6

 

hocthuocloichua block

“Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì” (Gia-cơ 1:3-4 BHĐ). Chúng ta biết rằng cuối cùng Chúa Jêsus sẽ trở lại! Khi Chúa trở lại, Ngài sẽ thực hiện lẽ phải và công lý trên đất. Và nếu bạn là môn đồ của Chúa, bạn sẽ được sống đời đời với Ngài. Biết đoạn cuối cùng của cuộc sống kết thúc như thế nào sẽ thay đổi mọi điều. Một trong những sự thay... Xem bài viết
258. Thuyết Tiến hóa sinh học có đúng không? Thuyết Tiến hóa sai, vì những lý do sau đây: (1). Trái với sự dạy dỗ của Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. (2). Giải thích của thuyết Tiến hóa về sự hình thành thân thể của một sinh vật là sai. (4). Giải thích của Tiến hóa về nguồn gốc sự sống của sinh vật là sai. (5). Sự tiến hóa trong thuyết Tiến hóa bị mất nhiều mắc xích rất lớn (6). Sự xuất hiện vô cùng mạnh mẽ và đột ngột của sự sống bác bỏ thuyết Tiến hóa. (7). Gen từng loài có... Xem bài viết
253. Thuyết Tiến hóa là thuyết gì? Thuyết Tiến hóa là một giả thuyết về tiến hóa sinh học, cho rằng vật hữu sinh đã được sinh ra từ vật vô sinh, và rằng từ muôn loài vạn vật trên đất cho đến loài người, đều đã được khởi đầu bằng sinh vật đơn bào, qua sinh vật đa bào, rồi rong, tảo, sứa, cá*…và sau đó phát triển lên mãi nhờ qua một quá trình thích nghi môi trường, chọn lọc tự nhiên, và đột biến, chớ không do bất kỳ ai (ám chỉ Đức Chúa Trời) làm ra cả. Thuyết Tiến hóa sinh học ban đầu được đưa... Xem bài viết
Có lẽ bạn đã bước sang năm 2020 với những kế hoạch lớn. Mục vụ vĩ đại mà bạn mơ ước thức hiện vốn không hề liên quan đến một cơn đại dịch toàn cầu. Thế rồi Tháng Ba đến và tất cả các kế hoạch của bạn đều phải thay đổi. Tôi biết nhiều lãnh đạo hội thánh đã từng chứng kiến Đức Chúa Trời hành động theo những phương cách họ chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi còn biết nhiều lãnh đạo hội thánh cảm thấy nản lòng trong sáu tháng đầu năm nay. Đối với họ, dường như không có việc gì hanh thông cả. Nếu các bạn... Xem bài viết