Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Ê-phê-sô 6:4