Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Gióp 19:25

 

hocthuocloichua block