Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Ma-thi-ơ 24:35

 

hocthuocloichua block

Nhu Liệu Thánh Kinh giới thiệu đến quý độc giả mục TĨNH NGUYỆN của Mục sư Rick Warren.

Xem thêm

Tinh Nguyen Ms Rick Warren