Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible đến nỗi Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em; để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 3:17-19

 

hocthuocloichua block

A-bi-ga-in\ Abigail. Abigail (Cha của sự vui vẻ).

I. Nàng là một người đàn bà đẹp đẽ, khôn ngoan, và là vợ của Na-banh. Na-banh tiếp rước những sứ giả của vua Đa-vít một cách vô phép. Khi Đa-vít nghe vậy thì quyết định báo thù, nên cùng những người theo mình ban đêm đi đến để đánh nhau với Na-banh và tàn phá hết cả. Song khi đi đường, có gặp vợ của Na-banh là A-bi-ga-in, dâng cho Đa-vít lễ vật bằng lương thực. Bà xin lỗi sự vô lễ của chồng mà xin cho hòa thuận. Đa-vít nghe lời, thôi không đi nữa. Khi A-bi-ga-in về nhà, chồng đang ăn tiệc sung sướng, say rượu, song đến sáng hôm sau nàng cho chồng biết việc mình đã làm, ông rất sợ hãi. Khỏi độ 10 ngày, Chúa đánh Na-banh chết. Đa-vít nghe thấy như vậy thì ngợi khen Chúa vì đã xử đoán sự sỉ nhục mà mình bị bởi Na-banh, và đã giữ mình khỏi làm điều ác, và Chúa đã khiến sự hung ác của Na-banh đổ lại trên đầu hắn. Sau khi Na-banh chết, Đa-vít cưới nàng A-bi-ga-in làm vợ, và nàng sanh con tên là Ki-lê-áp (2Sa-mu-ên 3:3) nghĩa là "Chúa là Đấng đoán xét của tôi" (1Sa-mu-ên 25:14, 39-42). So sánh với Rô-ma 12:19.

II. Là chị em của Đa-vít cùng một mẹ khác cha (1Sử Ký 2:15-17).