Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; Rô-ma 1:16

A-bi-ga-in

A-bi-ga-in\ Abigail. Abigail (Cha của sự vui vẻ).

I. Nàng là một người đàn bà đẹp đẽ, khôn ngoan, và là vợ của Na-banh. Na-banh tiếp rước những sứ giả của vua Đa-vít một cách vô phép. Khi Đa-vít nghe vậy thì quyết định báo thù, nên cùng những người theo mình ban đêm đi đến để đánh nhau với Na-banh và tàn phá hết cả. Song khi đi đường, có gặp vợ của Na-banh là A-bi-ga-in, dâng cho Đa-vít lễ vật bằng lương thực. Bà xin lỗi sự vô lễ của chồng mà xin cho hòa thuận. Đa-vít nghe lời, thôi không đi nữa. Khi A-bi-ga-in về nhà, chồng đang ăn tiệc sung sướng, say rượu, song đến sáng hôm sau nàng cho chồng biết việc mình đã làm, ông rất sợ hãi. Khỏi độ 10 ngày, Chúa đánh Na-banh chết. Đa-vít nghe thấy như vậy thì ngợi khen Chúa vì đã xử đoán sự sỉ nhục mà mình bị bởi Na-banh, và đã giữ mình khỏi làm điều ác, và Chúa đã khiến sự hung ác của Na-banh đổ lại trên đầu hắn. Sau khi Na-banh chết, Đa-vít cưới nàng A-bi-ga-in làm vợ, và nàng sanh con tên là Ki-lê-áp (2 Sa-mu-ên 3:3) nghĩa là "Chúa là Đấng đoán xét của tôi" (1 Sa-mu-ên 25:14, 39-42). So sánh với Rô-ma 12:19.

II. Là chị em của Đa-vít cùng một mẹ khác cha (1 Sử ký 2:15-17).