Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Thi thiên 46:1

Gottchalk

GOTTCHALK

(808-867)

Gottchalk người quê ở Hess (nước Đức), xuất thân trong một gia đình quyền quý. Lúc còn thơ ấu, cha mẹ đã đem ông gởi vào tu viện Fould để sống đời sống tu sĩ. Đến tuổi hiểu biết, ông lại đổi ý muốn bỏ lời nguyền của song thân mà đi con đường khác. Nhưng ông không thể nào rời khỏi nếp sống tu hành được, mà chỉ đổi sang một nhà tu khác là Orbaes nước Pháp. Viện trưởng tu viện Fould thấy ông bỏ dòng tu mình chuyển qua một viện khác nên sanh lòng ghen tức, tìm nhiều phương cách độc hại để tiểu trừ ông.

Khi đến Orbaès, Gottchalk để nhiều thì giờ chuyên cần khảo học các tác phẩm của Thánh Augustine, nhất là ông bị thu hút bởi Thần học Tiền định của người. Vừa học ông vừa nhiệt thành quảng bá thuyết ấy cho mọi người. Ông Gottchalk đã chủ trương một giáo lý như sau:

(1) Đức Chúa Trời tiền định cho một số người được đặc ân cứu rỗi.

(2) Đức Chúa Trời tiền định một số người khác bị trầm luân hư mất đời đời, và rằng Đấng Christ chỉ chết thay cho những người được đặc ân cứu chuộc mà không chết. Cho những kẻ bị tiền định phải hư mất. Vin vào bản tánh bất biến của Đức Chúa Trời, ông lập luận rằng: "Nếu Đức Chúa Trời có bản tánh không thay đổi thì không thể xảy ra việc gì miễn là việc ấy theo ý chỉ của Ngài. Bởi vậy có kẻ bị trầm luân vĩnh viễn là lẽ tất nhiên".

Sau khi rời trường tu Orbaès, ông đi phổ biến học thuyết của mình khắp nơi. Hơn nữa ông còn tố cáo các hàng giáo phẩm bấy giờ là đã loại bỏ giáo lý tiền định của Augustine mà chạy theo sự ngụy tín của Pelage. Việc đồn đến tai của Raban Maure, lúc ấy là Giám mục Mayence, vốn sẵn không có thiện cảm với Gottchalk nên Raban Maure liền đưa ông ra trước Giáo Hội Nghị họp ở Mayence năm 848 và lên án ông dạy tà giáo. Bản cáo trạng đã ghi rõ: "Gottchalk đã dạy rằng: Hễ ai được Đức Chúa Trời lựa chọn thì được cứu rỗi, dầu nếp sống của kẻ đó có xấu xa bại hoại đến đâu cũng không sao! Còn kẻ nào không có tiền định được cứu chuộc thì dù làm cách nào cũng phải chết mất đời đời mà thôi!".

Vì tội này nên Gottchalk bị dứt phép thông công. Kế đến Gottchalk lại bị Raban Maure đệ đơn lên Tổng Giám Mục Reims là Hincmar để xin tái thẩm. Qua năm 849 Hincmar buộc Gottchalk phải ra tòa ở Kiersy, rồi bị ngưng chức và đánh đòn, tra tấn gần chết. Các sách vở về giáo lý tiền định của ông đều bị đốt sạch. Tiếp theo ông bị giam cầm ở tu viện Haut Villiers 21 năm đằng đẵng, chịu đủ thứ cực hình. Tuy bị ngược đãi như thế, song cho đến chết, ông vẫn không chịu thay đổi ý kiến hay rút lại các lời mình đã giảng dạy.

Cũng có các nhà Thần học nổi danh đương thời bênh vực cho tư tưởng của Gottchalk, là Loup ở Ferrières, Foudence Giám mục Troyes, Rattramne ở Corbi. Nhưng lời lẽ và thái độ của những người này tỏ ra ôn hòa, nên Hincmar và Ranban Maure không gây phiền hà gì cho họ, hơn nữa Hincmar là một kẻ bất tài, kém đức nên không thể tranh biện với ba ông này được.

Thuyết Tiền định của Gottchalk trái hẳn với Thánh Kinh và có hơi quá khích, cuồng tín. Dầu vậy Hincmar và Raban Maure đã cậy thế ỷ quyền mà hành nhục ông thật là tàn ác, bất công. Đó là một trong những tánh chất "hung bạo mâu thuẫn" của Giáo hội thời Trung cổ này.

Gottchalk qua đời năm 867.