Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible đến nỗi Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em; để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 3:17-19

 

hocthuocloichua block

EUTYCHES

(378-454)

Eutyches là thủy tổ của giáo thuyết Duy nhất tánh. Eutyches là Tu viện trưởng của một chủng viện to lớn tại Constantinople. Ông có tầm ảnh hưởng rộng rãi trong Giáo hội cũng như triều đình hoàng đế bấy giờ. Viên thái giám Chrysaphius, là người nâng đỡ ông hết sức. Ông đã đề xuất giáo lý Nhân tánh của Christ không đồng thực thể như nhân tánh của loài người. Đây là một quan điểm khiến cho sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu bất khả năng cho nhân loại. Ông lý giải rằng: Trước Chúa Giê-xu có hai bản tánh, nhưng sau chỉ còn có một thôi, vì cả hai hiệp làm một trong Christ thành nhục thể. Tà giáo này lan tràn khắp nơi. Nhưng khi Theodosius II ra lệnh triệu tập Hội nghị Ephesus năm 449 SC thì Dioscorus là Giám mục ở Alexandria được bầu làm chủ tọa, lại bênh vực cho Eutyches. Do đó gây nên cuộc bạo động và đại biểu Flavian bị bắt và phải bỏ mạng, còn những kẻ chống đối giáo lý này đều phải chạy trốn. Hội nghị này được sử gọi là "Hội nghị của kẻ cướp". Dầu sau đó hoàng đế Theodosius và triều đình ông tín nhận tà giáo này, song không bao lâu thì ông băng hà, và tân hoàng đế Marcian lên kế vị. Hoàng đế Marcian và hoàng hậu Pulcheria lại phản bác tà thuyết này nên ra lệnh họp hội nghị lần nữa vào ngày 8-10-451 SC tại Chalsedon, hiện diện có 520 vị Giám mục tham dự.

Riêng Dioscorus rất tự tin rằng mình sẽ thắng cuộc, nhưng sau cùng Hội nghị đã lên án đạo đó là tà giáo. Các đại biểu dự họp và dân chúng bấy giờ hoan hô nhà vua Marcian, xem ông như hoàng đế Constantine I, và hoàng hậu Pulcheria được sánh là Helena xưa, là đã hết lòng bênh vực Chánh giáo.