Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. 1 Cô-rinh-tô 1:10

Eusebius (380 SC)

EUSEBIUS

(380)

Ông này làm Giám mục ở Samosata, là một nhà Thần học chân tín, bênh vực cho lẽ Đạo Thuần chánh, chuyên tâm giảng dạy các giáo lý cứu rỗi đi sát với Thánh Kinh. Ông đã mạnh mẽ kích bác sự lầm lạc của nhóm Arius.