Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Thi thiên 46:1

Eusebius (380 SC)

EUSEBIUS

(380)

Ông này làm Giám mục ở Samosata, là một nhà Thần học chân tín, bênh vực cho lẽ Đạo Thuần chánh, chuyên tâm giảng dạy các giáo lý cứu rỗi đi sát với Thánh Kinh. Ông đã mạnh mẽ kích bác sự lầm lạc của nhóm Arius.