Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible đến nỗi Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em; để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 3:17-19

 

hocthuocloichua block

EUNOMIUS

(320-395 SC)

Eunomius xuất thân là con một gia đình nông dân ở Cappadocia. Eunomius sanh ra ở Ducore năm 320 SC và qua đời năm 392 SC (có chỗ ghi là 395). Lúc đầu ông theo học khoa Thần học với ông Aetius, thuộc nhóm Arius ở Alexandria năm 356. Ông cũng đã được sự dìu dắt của ông Endore ở Antioche. Trước hết ông này phong ông làm Chấp sự, về sau thì tấn phong làm Giám mục ở Cyzicus (một thành phố bán đảo bên bờ phía Nam biển Marmara). Ông cũng có dịp tháp tùng thầy mình tham dự Giáo Hội Nghị của nhóm Arius khai mở ở Antioche năm 358. Sau hội nghị ở Seleucia (359) ông có mời các Giám mục phái Hasmoniens đến Constantinople. Ông từ chức Giám mục ở Cyzicus vì đã nhượng bộ phe Hasmonien, rồi rút lui ở Cappadocia. Một thời gian sau ông tái xuất hiện ở Constantinople và nhiều nơi khác ở Đông quốc cốt vận động cho nhóm mình. Vì ông Arius qua đời, nên ông trở thành nhà lãnh đạo duy nhất của phe này. Ông cũng có trú ngụ nhiều năm ở Ducore. Ông đã viết nhiều sách chống lại các quyết nghị của Tín điều Nicea, và cho đến mãn đời ông không khi nào từ bỏ chủ thuyết của mình. Sách vở ông cũng dành để đả kích các nghi thức giáo lễ và bài xích Thần bí thuyết thậm tệ. Ông Eunomius đã gieo một luồng khí độc hại giữa Giáo hội Cơ Đốc thời bấy giờ, nên các vị Thần học Chân chính như Gregory Nazianzus, Thánh Basle và Thánh Gregory Nyssa phản đối quyết liệt.

Eunomius đã xướng xuất một tà giáo mang tên ông phát sinh năm 390-395. Tà giáo này dạy rằng "Chúa Con không giống Chúa Cha (Hi văn Anomoios) về Thần thể yếu. Ngôi lời (Chúa Con) và Thánh Linh chỉ là hai thọ tạo bình thường thôi. Chúa Con đã được sanh ra ngoài bản tánh Chúa Cha. Đức Chúa Trời là Thần Thể yếu Cao cả nên không có sự phân biệt nào về bản tánh hoặc bản chất. Ông gọi thể yếu này là: "Agennsia" có nghĩa là "Đấng không ai sanh ra". Ông khước từ việc Chúa Con ra từ bản tánh Chúa Cha, nhưng nhận Ngài là Đấng do Chúa Cha tập họp tạo dựng nên, và Chúa Con nhận quyền năng sáng tạo khiến Ngài giống như Chúa Cha. Ông cũng đi sát bên bờ nguy hiểm để lập luận rằng: Thánh Linh là Đấng được Chúa Con dựng nên đầu tiên; Thánh Linh là công cụ của Chúa Con để thánh hóa các linh hồn. Tà thuyết của ông bởi đi ngược Thánh Kinh nên chẳng tồn tại bao lâu. Cũng như tà giáo Arius đã bị Giáo Hội Nghị Nicea lên án gắt gao năm 325 SC.

Eunomius đến cuối đời đã bị lưu đày và chết năm 392 (hoặc 395 SC).