Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

Domitian

DOMITIAN

(51-96 SC)

Domitian là tên hiệu của Hoàng đế Titus Flavius Domitianus. Ông sanh năm 51 và mất năm 96 SC. Domitian là con trai của Vespatian, em của Titus. Sử gia Suetonius trong sách của mình có liệt kê 12 hoàng đế La mã và Domitian là tên cuối cùng trong số đó. Tên vua này được nêu lên như là một kẻ dâm dát, bại hoại, vô luân hàng đầu. 13 năm cầm quyền rất cứng rắn, tàn bạo của y thì đế quốc nhờ đó được thái bình. Ông nỗ lực sửa sang mọi sự từ nền hành chánh cho đến luân lý (?) cải thiện đời sống dân chúng ở nông thôn. Thi hành chánh sách mới là "người cày có ruộng" và cấp dưỡng cho binh lính về hưu xuất ngũ. Ông cũng lập ra thư viện và khuyến khích học hành, phấn hưng văn nghệ, mở mang dân trí. Nhờ quân lực thiện chiến trong tay, ông dễ dàng tiến quân vượt sông Rhine. Cuộc chinh phạt dân Dace và dân Gete là gay go nhất. Ông cũng đập tan cuộc bạo loạn của Danube, giữa dân Parthos và ở Phi châu.

Nhưng khốn khổ thay, qua năm 93 SC thì tánh khí ông thay đổi trở nên hung dữ, tham tàn. Là vì quá xa hoa nên kho tàng hết sạch. Suetonius là nhà chép sử lý giải rằng vì sự nhu cầu quá túng thiếu mà ông trở nên thèm khát; vì sự mưu phản mà ông trở nên kẻ đa nghi, ác độc.

Cuộc động binh của Antonius Saturnius và những quân đoàn Đức năm 93 SC cũng tăng thêm mối kinh hãi cho ông, ông thấy ở đâu cũng có mầm mống nổi dậy đòi giết ông. Ông sống biệt lập, chỉ nghe lời các chiêm tinh thầy bói, những kẻ nịnh thần. Rồi từ đó ông khởi sự bách hại Hội Thánh Chúa cách khốc liệt. Nhiều tôi con trung thành của Chúa đã bị tiêu diệt bí mật, tra khảo, giết chết cách oan ức. Flavius Clement, là gương mặt lớn giữa vòng Cơ Đốc nhân bấy giờ, có bà con với Domitian cũng bị chụp mũ là vô thần, và vợ người là Flavius Domitian thì bị đày qua đảo Pandatalia. Về sau vua Nerva phóng thích bà. Hegesippus cũng ký chép sự kiện sau đây để xác chứng cho tâm não khủng khiếp của Domitian đến cỡ nào. Ông nghe báo cáo rằng dòng dõi vua Đa-vít (một vị minh quân của Y-sơ-ra-ên cổ thời) còn sống sót tại Palestine tên là Giuđa, em trai của Chúa Giê-xu. Domitian liền cho điệu ông này về La mã để tra hỏi. Họ tâu rằng quả thật họ thuộc dòng dõi Đa-vít, nhưng hiện nay sống bằng nghề nông và không phải là đối thủ đáng gớm của vua. Họ đưa thân hình sạm nắng và tay chân chai cứng của họ ra để chứng minh. Vua thấy vậy tha cho họ về. Các Cơ Đốc nhân và chức phẩm Giáo hội cũng lý giải cho hoàng đế để biết Nước của Đấng Christ là thiêng liêng, trên trời chứ không ở tại trần gian này. Khi hiểu ra Domitian liền cho ngưng ngay sự bố ráp, tàn sát Cơ Đốc nhân. Ngay đến nghị viện cũng khiếp sợ uy quyền và tính tàn bạo của Domitian, nên ông bà nghị nào cũng thận trọng giữ mình.

Qua năm 96 SC hoàng hậu Domitia đã thành công khi cầm đầu thuộc hạ âm mưu giết chết Domitian. Bà ta đã sắp xếp thế nào mà tên nô lệ của hoàng cung đã vào đâm ông ta 7 nhát dao chết tại chỗ không kịp trối!