Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

Doddridge, Philip

DODDRIDGE, PHILIP

(1702-1751)

Tín hữu tân tòng nào cũng ưa thích bài Thánh ca "Ngày vui vẻ" (Thánh Ca Việt Nam số 210). Tưởng cũng nên tìm hiểu một ít về tác giả của bài Thánh ca đó. Ông Philip Doddridge sanh ngày 26-7-1702, tại Luân đôn, Anh quốc. Ông là con trai út của một thương gia tại Luân đôn. Lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc, cha mẹ ông là những tín đồ trung tín và rất sốt sắng. Sau này ông làm Mục sư cho một Chi hội nhỏ của Anh quốc giáo. Năm 1729, sau khi được phong chức, ông đến Northampton mở một trường huấn luyện cho những người muốn hầu việc Chúa. Trong đời sống phụng vụ của ông, ông đã được Chúa ban cho tài năng ân tứ đặt biệt để sáng tác 374 bản Thánh ca, bình thường các Thánh ca này được dùng trong các buổi thờ phượng công cộng và hát theo thể hát đuổi. Đến năm 1755, tập Thánh ca hoàn chỉnh ra đời. Những bài hát nổi tiếng trong quyển tập này là "Ngày vui vẻ" "Hark! The Glad Sound", "The Saviour Comes", O God of Bethel". Đặt biệt thánh ca "Ngày Vui Vẻ" (O happy day) đã cảm động lòng người và kêu gọi họ quay về với Đấng Christ để tận hưởng niềm vui khôn tả. Vì bài hát này là một từng trải của chính tác giả khi trở lại cùng Chúa. Nhà truyền giáo danh tiếng D. L. Moody thời sinh tiền rất hay dùng Thánh ca này để cho Hội chúng hát khi ông truyền giáo Tin lành ở một vùng nào. Trong mộ chiến dịch tại Luân Đôn, khi ca đoàn và Hội chúng đứng lên hát bài "Ngày Vui Vẻ" thì Thánh Linh đã cảm động hàng ngàn người trở lại cùng Chúa, trong đó đó có người phụ nữ khốn khổ đến hỏi một nhân viên của đoàn truyền giảng phương cách để được cứu, thì ông ấy đáp hãy tin Chúa Giê-xu thì bà sẽ được cứu. Bà này cùng với hàng ngàn người khác đã tìm được ơn tha thứ và cứu rỗi của Chúa sau đó. Không ai không vui mừng, sung sướng khi chọn Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho đời sống mình, lại không thích thú những lời ca này.

Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa.

Tôn Giê-xu Christ, làm Cứu Chúa mình

Từ đây tôi mãi mừng vui ca múa

Đi khắp muôn nơi truyền bá tin lành

Ngày vui vẻ, ngày sung sướng

Khi Chúa rửa tôi, sạch hết mọi đường..."

Ông Philip Doddridge về Nước Vinh quang Chúa năm 1751