Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. 1 Cô-rinh-tô 1:10

Denyss

DENYSS

(?-265)

Sau Origene thì có Denyss là một nhân vật đáng để ý hơn hết, năm 232 SC, ông làm giáo sư tại trường thần học Alexandria rồi sau được cử làm Giám mục Hội Thánh ở đó nữa. Ông là người lịch sự, ăn nói nhã nhặn, khôn khéo và rất kiên định, sốt sắng trong Chánh giáo. Phe Chiliastes nổi lên, ông mạnh mẽ kháng cự mà biện giải tránh đi nhưng sự phân rẽ trong Giáo hội. Thời sanh tiền của ông, ông có viết nhiều sách vở được Euschius ca ngợi, nhưng đến nay đã bị thất lạc hết, chỉ còn lại mấy trang mà thôi. Denyss tắt nghỉ năm 265 SC.