Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

Denyss

DENYSS

(?-265)

Sau Origene thì có Denyss là một nhân vật đáng để ý hơn hết, năm 232 SC, ông làm giáo sư tại trường thần học Alexandria rồi sau được cử làm Giám mục Hội Thánh ở đó nữa. Ông là người lịch sự, ăn nói nhã nhặn, khôn khéo và rất kiên định, sốt sắng trong Chánh giáo. Phe Chiliastes nổi lên, ông mạnh mẽ kháng cự mà biện giải tránh đi nhưng sự phân rẽ trong Giáo hội. Thời sanh tiền của ông, ông có viết nhiều sách vở được Euschius ca ngợi, nhưng đến nay đã bị thất lạc hết, chỉ còn lại mấy trang mà thôi. Denyss tắt nghỉ năm 265 SC.