Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Thi thiên 46:1

Decius

DECIUS

(201-251)

Cũng gọi là Dèce (Decius Messius quintus Trajanus). Ông sanh năm 201 ở Tannonie miền hạ lưu và từ trần ở gần bờ sông Danube năm 251 SC. Ông được lữ đoàn có thực lực nhất là Mêxia tôn lên ngôi hoàng đế khi ông chiến thắng Philip. Ông cũng đắc thắng quân Goths và tràn qua sông Danube. Ông là một trong các hoàng đế La mã cố tình tận diệt Cơ Đốc giáo cách khủng khiếp hơn hết.

Khi lên ngôi ông tái lập sự hùng cường tàn bạo của La mã đế quốc xưa. Hình thức sùng bái của cổ La mã được phục hồi, dĩ nhiên đối kháng với đạo Cơ Đốc. Ông hiểu lầm Vương quốc của Đức Chúa Trời và nước của loài người, cho nên chương trình tẩy sạch Cơ Đốc giáo của ông có tầm mức rất quy mô và có hệ thống. Tai họa phủ chụp lên Hội Thánh Chúa cách thình lình, nên đã có nhiều giáo phẩm và tín giáo chối bỏ đức tin.

Năm 250 SC, Deciua lục tìm và phục chế lại chính sách của Trajan về Cơ Đốc giáo. Các tòa án ra lệnh tất cả các Cơ Đốc nhân phải tập họp và dâng tế lễ cho hình tượng, nếu ai từ chối sẽ bị bắt điều đi chịu không cứ là hình án, khảo đả, tra tấn nào! Còn kẻ nào trốn thoát thì bị tịch biên tài sản, tước đoạt quyền công dân, không được trở về quê nhà. Một thiếu niên bị tra tấn được biết tên là Dicacorus tại Alexandria. Đây là cuộc khủng bố có mạng lưới tràn khắp đế quốc. Cuộc bức hại này cũng làm nẩy lên tệ nạn tham nhũng phát khởi từ trong các viên chức nhà nước. Thay vì khảo dẹp Cơ Đốc nhân hay tử hình họ, hoặc đem tín đồ làm trò cho công chúng xem, thì những người cầm quyền cho phép họ được chuộc bằng tiền, tức bỏ một số tiền ra để họ mua tờ giấy chứng nhận gọi là Libellaioi, là khi nào một tín hữu đóng một khoản tiền nhất định để khỏi dâng tế lễ cho hình tượng. Song Hội Thánh vẫn lên án những kẻ nào hành động như thế là bội đạo.

Sử gia ghi nhận Giám mục Zabian ở La mã, Papylas ở Antioche đều chết trong tù ngục dưới đời Decius, ngoài ra còn có các vị Giám mục Connius ở Simyrne. Polyeuctes ở Giêrusalem. Acacius ở Photigia đều chịu thảm hình đương thời này nữa.

Cuối cùng ông vua độc ác này đã lãnh án tử hình từ Đức Chúa Trời. Khi ông và con trai xuất chinh chiến đấu với dân Goth thì cả hai đều bị quân thù giết cùng trong một ngày.