Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

Cyril Of Yogoslavia

CYRIL OF YOGOSLAVIA

(827-869)

Thánh Cyril này là vị Sứ đồ nhiệt thành truyền giảng Danh Giê-xu cho các dân tộc vùng Trung Âu. Cyril sanh tại Thessalonica, từng làm Tổng Giám Mục Alelandria, người đã cùng với anh ruột mình là Thánh Methode được biệt phái đến Horave (Đức quốc) để công bố Phúc Âm. Tại đây Cyril đã đặt mẫu tự cho dân Yugoslavia (là Nam tư cũ) đồng thời ông cũng dày công nghiên cứu, phiên dịch Thánh Kinh ra ngôn ngữ này. Ông cũng bỏ thì giờ soạn các sách giáo lý và giáo nghi để dạy cho dân chúng biết tin thờ, phụng tự theo Chánh giáo, đồng thời phổ truyền sâu rộng về Đạo Chúa Giê-xu và đi đúng theo Chân đạo Ngài. Do lòng bùng cháy của hai anh em này mà chẳng bao lâu Đạo Chúa phát triển và bành trướng nhanh chóng khắp cả nước.

Năm (?) Giáo Hoàng đương thời ở La mã đã mời Cyril cùng người anh là Methode đến để thảo luận về việc sáp nhập Giáo hội Horave vào với Giáo hội La mã thành một Giáo hội hiệp nhất. Sau đó một bản tuyên ngôn chung đã được đôi bên ký kết. Tòa Giám mục tại Pannonia được thiết lập, cùng lúc cũng tấn phong cho Methode lên làm Tổng Giám Mục cai quản Giáo khu Pannonia. Một làn sóng ganh tị đã nổi lên vì Methode là người nước ngoài. Nhưng nhờ ý chí kiên cường và lòng trung thành với Chúa, thêm vào đó là bản tánh thanh liêm đức độ của mình nên Methode đã cứ vững vàng tại vị để lãnh đạo Giáo hạt rộng lớn này.

Khi Cyril cho phát hành quyển Giáo nghi bằng tiếng Yugoslavia, thì một cuộc tranh luận bùng lên về việc các Linh mục nên dùng thứ tiếng nào để cử hành các Thánh lễ? Tiếng bản xứ hay tiếng La tinh như thông lệ và điều luật lâu nay? Một số chủ trương nên dùng tiếng bản xứ, đó là bên cải cách, vì họ cho rằng người tham dự cuộc thờ phượng có hiểu mình đang nghe đọc gì thì cuộc thờ phương ấy mới có giá trị và đạt hiệu quả. Còn phe bảo thủ lập luận rằng nếu làm như vậy (tức là dùng tiếng bản xứ) là phàm tục hóa Đạo Chúa. Sự việc này rốt cuộc đem trình cho Giáo hoàng Nicolas I, song ông này đã đột ngột từ trần.

Sau đó Giáo hoàng Adrian II hoan hô ý kiến của Methode và Cyril. Thế là một Hội nghị được khai mở để bàn thảo về vấn đề này, và cũng tại đó đã có lời truyền khẩu là: Đương lúc hội nghị đang diễn ra, một sự việc thình lình xảy ra đã quyết định cho hướng cải cách của Cyril: Đó là giữa bầu khí thinh lặng có một tiếng nói siêu nhiên vọng đến "Phàm vật chi thở, hãy ca tụng Giê hô va". Hội nghị bèn biểu quyết thi hành nghị trình của anh em nhà truyền giáo Cyril và Methode với một, lời chua có tính dung hòa: "Các linh mục hay Giáo phẩm cũng có thể dùng tiếng La tinh kèm theo khi thi hành lễ, nếu họ muốn".