Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

Cyril Of Alexandria

CYRIL OF ALEXANDBIA

(376-444)

Dầu Cyril là một gương mặt khá quan trọng, và đã trở nên người đại diện xứng đáng của trường phái Thần học Alexandria, song đoạn sử đầu của cuộc đời ông thì không được ai biết đến. Cyril được tiếp nạp vào hàng ngũ của giới tăng lữ bởi người cháu trai của ông là Theophilus, Giáo phụ của Alexandria và trong năm 403 SC ông đã tháp tùng với Theophilus đến phó dự Giáo Hội Nghị ở Constantiople. Mặc dầu gặp sự đả kích kịch liệt, sau cùng ông cũng đã đắc cử vào chức vụ Tổng Giám Mục Alexandria, kế thừa cho Theophilus. Nét nổi bật chủ yếu của ông là cuộc chiến giáo lý chống lại Nestorius. Hoạt động núp sau uy quyền La mã, Cyril đã triệu tập Giáo Hội Nghị Công đồng Alexandria năm 430 SC, dựa thế đó ông ra lệnh cho Nestorius phải thu hồi những chủ trương những lẽ đạo của mình. 12 lời rủa sả mà Cyril công bố nhằm vào 12 giáo lý do Nestorius đưa ra. Rồi Cyril lại cầm đầu Giáo Hội Nghị Ephesus năm 431 SC cũng chỉ để đánh hạ Nestorius.

Ân tứ về Thần học của Cyril là đào sâu sự bảo vệ ý kiến về Thân vị của Chúa Christ như là một Khối Hợp nhất hằng sống, ông bài xích Nhị nguyên thuyết của Nestorius. Trong khi hiểu biết về bản chất Nhân tánh hoàn toàn của Đấng Christ, ông vẫn giữ tư tưởng rằng Nhân tánh là lời giả định không phải là một Thân vị thật sự. Tuy nhiên lời xác định sau cùng cho Ngài có hai bản tánh thật sự tương hệ với nhau. Và do việc dùng từ "một bản tánh" ông đã bị quy lỗi là làm hồi sinh giáo lý của Apollinarian trước kia, và đã làm sống lại chủ thuyết Eulychianism và kết quả của nó sản sinh ra chủ thuyết Monophysitism.

Kết án Nestorius là kẻ tà ngụy, Y-sơ-ra-ên giáo và ngoại giáo, Cyril đã tự chứng minh mình là kẻ địch thủ lợi hại. Sự tranh chấp với Nestorius là một phần trong sự chạm mặt giữa hai mầm mống đối nghịch nhau, một bên là trường phái Alexandria và một bên là Constantinople không hơn không kém.

Cyril của Alexandria qua đời năm 44 SC.