Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. 1 Cô-rinh-tô 1:10

Cyprian Of Antioche

CYPRIAN OF ANTIOCHE

(?-300 SC)

Thánh Cyprian này là một cựu phù thủy khét tiếng. Ông đã dùng tài nghệ mình để dụ hoặc Justine, một nữ tín nhân Cơ Đốc. Nhưng về sau được Chúa chinh phục theo Ngài. Ông hiến mình phụng sự Chúa và trở nên một Giám mục tại một Giáo Phận. Còn bà Justine thì cai quản một nữ tu viện. Sử chép rằng sau cùng Giám mục Cyprian và bà Justine đều đã chết vì Chúa cách oai hùng.