Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

Cyprian Of Antioche

CYPRIAN OF ANTIOCHE

(?-300 SC)

Thánh Cyprian này là một cựu phù thủy khét tiếng. Ông đã dùng tài nghệ mình để dụ hoặc Justine, một nữ tín nhân Cơ Đốc. Nhưng về sau được Chúa chinh phục theo Ngài. Ông hiến mình phụng sự Chúa và trở nên một Giám mục tại một Giáo Phận. Còn bà Justine thì cai quản một nữ tu viện. Sử chép rằng sau cùng Giám mục Cyprian và bà Justine đều đã chết vì Chúa cách oai hùng.