Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

Contarini, Gasparo

CONTARINl, GASPARO

(1483-1542)

Hồng Y Gasparo Contarini là một trong những nhà cải cách hàng đầu của Giáo hội La mã. Ông xuất thân trong một gia đình quyền quý ở Venice, ltalia, và theo học tại đại học Padua. Ông nổi bật trong cả các ngành khoa học cũng như trong việc bảo vệ cho giáo lý về đạo đức thuộc linh đối chọi với Pietro Pompona sau thời ông. Ông phục vụ ở Venice trong chức vụ Đại sứ của Vua Charles V cũng như trong nhiều chức dịch quan hệ khác. Quyển "Nghiên cứu luật pháp của thành phố Venice" của ông tồn tại khá lâu như một sách giáo khoa chính thức.

Nhưng Contarini còn là một người quan tâm sâu xa đến việc cải lương La mã giáo. Năm 1511 ông tiến đến một sự nhận thức về phương diện tín ngưỡng như Martin Luther. Ông đã viết một tờ truyền đơn nói về một Giám mục lý tưởng là thế nào, về chức vụ Giáo Hoàng, về các phép bí tích (Thánh lễ) và về chủ thuyết Luther. Năm 1535, Giáo hoàng Paul III bổ nhiệm ông vào chức Hồng Y, và một năm sau lại đặt ông vào ghế Chủ tịch của phong trào Cải cách La mã giáo. Contarini ở cương vị này đã cổ vũ để tìm sự chấp thuận cho Hội dòng Jesuits (Dòng Tên) và thúc giục La mã Hội hãy hòa giải với Cải Chánh giáo.

Gasparo Contarini đã cố gắng để hoàn thành vai trò sứ giả cho vị Giáo hoàng Paul II tại cuộc đàm phán ở Regensburg năm 1541. Song ông đã không thể đồng ý với phe Cải chánh trong vấn đề các Thánh lễ. Khi Contarini trở lại Italia, thì La mã đã từ khước, không chấp nhận quan điểm của ông về giáo lý xưng nghĩa và chính Luther cũng đã công kích nó nữa.

Contarini qua đời chẳng bao lâu sau sự việc này. Những ảnh hưởng của đời sống ông về những cuộc khủng hoảng chính trị tinh thần và tôn giáo của nước ltalia có lẽ mạnh mẽ hơn bất cứ người nào khác trong thời gian đầu thế kỷ thứ 16.