Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Thi thiên 46:1

Conrad Of Waldhausen

CONRAD OF WALDHAUSEN

(?-1369)

Conrad một người nước Đức, là nhân vật đã nồng nhiệt ủng hộ và trợ lực cho Milierz trong việc cổ xúy cho cuộc Cải chánh ở Tiệp Khắc. Ông thuộc nhóm nằm trong hệ tư tưởng của Augustine. Ông đã từng đến truyền bá Phúc âm ở Vienne (áo) và Prague (Tiệp) từ năm 1345 - 1350. Sử cho biết 1350 là năm Hân Hỉ của Giáo hoàng Clement V. Chính Giáo Hoàng này đã biệt phái nhiều bộ hạ đi dạo bán cái gọi là "Giấy xá tội". Bởi đó nên Conrad bị thôi thúc đứng lên chống đối việc làm kiếm lợi bẩn thỉu này, cho là nó đi ngược lại chân lý cứu rỗi của Chúa. Ông cao rao lời Thánh Kinh dạy rằng: "Người ta phải ăn năn từ bỏ tội và tin vào huyết vô tội của Chúa Giê-xu thì mới được miễn xá tội lỗi còn "Cái bùa xá tội" kia chỉ là tờ giấy lộn chẳng có giá trị gì!". Nội dung lời giảng ấy làm hài lòng hoàng đế Charles IV. Đến năm 1364, nhóm "Tu sĩ hành khất" có đơn cáo kiện ông là "kẻ lạc đạo", nhưng khi Tòa Giám mục ngỏ ý mời họp một Hội nghị lại để xét xử thì chẳng một ai dám khua môi lên tiếng gì về ông hết.

Conrad qua đời năm 1369.