Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

Commodus

COMMODUS

(161-192)

Lucius Aurelius Verus Commodus là con trai của ông Marcus Aurelius và bà Faustine. Ông này sanh ra tại Lanuvium năm 161 và ở tại La mã năm 192 SC. Vì là một hoàng tử nên ông được dạy nuôi chu đáo. Nhưng có thầy giỏi giáo dục chọn lọc đến đâu thì cũng vô ích, vì Commodus chỉ thích đấu kiếm thôi! Ông đi cùng cha đến Pannonire thì Aurelius bất ngờ bỏ mạng nên Commodus tức tốc trở về La mã để nắm quyền.

Ông bắt đầu làm cho cung điện ông tràn ngập thói xa hoa, những trò dâm dật điên cuồng. Để thỏa mãn thú tiêu khiển, ông đã 700 lần đấu sức với mãnh thú và so kiếm với các đấu thủ khác. Bởi khoe khoang và bộc lộ rõ rệt thú tánh của mình, ông đã hi sinh những bạn thân, lại còn có ý định giết thứ phi cùng thị thần của mình là Electus, thái thú Lactus, nhưng không may cho ông những người này biết được gian mưu của ông nên đã ra tay tẩy trừ ông trước. Sử sách phẩm bình: "Cuộc trị vì của ông Commodus là một bất hạnh cho nhân dân, và cái chết của y là phúc lành cho La mã đế quốc lúc bấy giờ".

Nhưng lạ lùng thay, dưới sự cai trị của một hoàng đế hung như cọp như thế mà Hội Thánh Chúa Giê-xu lại được an nhiên vô sự. Sử gia cũng ghi nhận có thể nhờ sự can gián của thứ phi Maria mà Commodus không đả động đến Cơ Đốc giáo chăng? Đương thời ông các Cơ Đốc nhân bị lưu đày khổ sai ở các hầm mỏ được phóng thích. Lúc ấy người ta được biết chỉ có một trường hợp tử vì Đạo là nghị sĩ Apollonius, song kẻ tố cáo ông cũng bị tử hình.

Sau khi bị đầu độc chết, thì Fertinax, một viên Thượng viện tài đức lên kế ngôi vị, nhưng vệ binh đoàn đã ám sát ông này ngay và giao nước cho tập đoàn Didius Fescennius Niger, Claudius Albinus và Septimius Severus. Chẳng ai kể chi đến Julian là con trai mà Commodus đã chỉ định cho nối ngôi.