Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

Columba

COLUMBA

(521-597)

Columba là nhân vật lỗi lạc nhất trong vai trò một Tu viện trưởng và nhà truyền giáo. Columba được sanh ra trong một gia đình thượng lưu quý tộc tại Donegal, lreland xứ thuộc địa của Scotland lúc bấy giờ. Ông được đào tạo tại các học viện Finbar ở Moville và Finnian ở Clonard. Sau khi được tấn phong, ông đã đi đây đi đó để giảng truyền Đạo Chúa cách rộng rãi và hăng say. Ông cũng tài trợ trong việc thành lập và xây dựng các nhà thờ, tu viện, như ở tại Deerey và Durrow.

Trong năm 563, Columba giã từ Ireland để xác minh cho việc ông "Hành hương vì Đấng Christ". Có một số người không ưa và không đồng ý tự hỏi rằng tại sao ông lại bỏ quê hương mà ra đi như vậy, ông có tương hệ đến việc tranh chấp trên vấn đề tác quyền của bản thảo một quyển sách mà ông đã viết ra, ông cũng bị thù ghét trong lập trường của ông đối với việc gây ra một cuộc chiến mà nó kéo theo sự đôi co giữa gia tộc của ông và vua Diarmid. Sự qua đời đột ngột của ông có thể là một phần nào đó thừa nhận tội ác khủng khiếp của những kẻ đương cuộc.

Cùng với 20 đồng bạn, Columba đã đi thuyền đến đảo Iona, phía tây bờ biển Scotland, tại đó ông đã sáng lập một tu viện mà về sau nó được dùng như là Trụ sở cho công tác truyền bá Phúc âm giữa các đồ đệ người Scotland của ông và giữa nhóm Picts. Là một người can đảm có thừa và khá hiếu chiến, qua nhiều lần ông đã thuyết giảng cho bọn người ở dưới ảnh hưởng của giáo phái thù địch Cơ Đốc giáo gọi là Druid. Sự trung thành cùng đức tin của ông đã được tưởng thưởng xứng đáng khi những nhà cai trị như Brude, vua của dân Picts hoán cải trở lại Đạo. Do công khó của ông, chẳng những có nhiều Hội Thánh được thiết lập mà còn nhiều sinh hoạt tôn giáo, chính trị, xã hội cũng đã được Cơ Đốc hóa theo quỹ đạo của Scotland. Tánh chất bành trướng ảnh hưởng của Columba còn tràn sang bên kia vùng tây Scotland, nhưng điều này không có bằng chứng thuyết phục lắm.

Con người của Columba, nơi tập trung sự sùng tín, nhận được nhiều khải tượng sâu xa về mặt thuộc linh, cũng như ông đã tạo ra được nhiều mối tương quan chặt chẽ với các vua chúa viên chức chính quyền, các giới học thuật, lãnh vực mỹ thuật, tình yêu thiên nhiên trong ông là ảnh hưởng điển hình của Giáo hội Celtic. Thành tựu xuất sắc của ông biểu trưng về tính chất quan trọng của Giáo hội Celtic, trong việc mang lại một cuộc phấn hưng cho Cơ Đốc giáo Tây Âu sau sự sụp ngã của đế quốc La mã. Một tác phẩm lớn về "Cuộc đời và sự nghiệp của Columba" đã được Adamnan biên soạn trong vòng 5 năm (688-692). Soạn giả Adamnan này là Tu viện trưởng thứ 9 của chủng viện Iona.