Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Thi thiên 46:1

Colonna, Egidius

COLONNA, EGIDIUS

(?-1316)

Colonna xuất thân là một nhà tu hành, sau được tấn phong chức Tổng Giám Mục thành phố Bourge. Đương thời dân chúng đắng cay ghen ghét Boniface VIII, và họ đã hiệp cùng Colonna cực lực đả kích tư tưởng cùng các tham vọng bất chính của Giáo phẩm cao cấp này. Colonna không công nhận quyền hành Giáo hội và nhà nước đi đôi với nhau, và cho rằng tất cả mọi quyền hành trên thế gian này đều do Đức Chúa Trời mà ra. Ông cũng mạnh mẽ tuyên bố về quốc sự, về quyền thế tục vua Pháp chẳng cần phải phục tùng ai cả, vì ở trong một nước thì vua lớn nhất. Theo ông, tốt hơn hết là Giáo hội và nhà nước nên đứng độc lập mỗi bên, và đừng nên xen vào nội bộ của nhau.