Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. 1 Cô-rinh-tô 1:10

Colet, Jean

COLET, JEAN

Jean Colet là một lãnh tụ của phái Nhân bản (nhân đạo) học tại nước Anh. Năm 1496 ông có giảng dạy các thư tín của Phao-lô mà trong đó ông đã dùng tài năng và ngòi bút của mình để giải nghĩa theo một cách mới và khá minh bạch rõ ràng. Mục đích công việc của ông là giúp cho người nghe học hiểu được Thánh Kinh, các lời giảng dạy của Chúa Giê-xu và các Sứ đồ sau Ngài. Rất đông người bị thu hút và chú ý về lối giảng dạy Thánh Kinh mới mẻ này. Dầu vậy thì cũng có nhiều người còn e dè, nhất là giới tăng lữ, các cấp lãnh đạo Giáo hội. Vì họ sợ rằng nếu để cho tín giáo nghe và hiểu Thánh Kinh tường tận, kỹ càng thì sẽ tăng thêm nổi loạn, bất phục trong Giáo hội và bên ngoài dân chúng. vì bấy giờ họ đã đi sai lạc Thánh Kinh chăng?

Người ta không rõ năm sanh năm mất của Jean Colet.

Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.

(II Phi-e-rơ 1:21)