Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ê-phê-sô 4:32

Clovis I

CLOVIS I

(466-511)

Sau Ulfilas 150 năm, Clovis là vị lãnh tụ, người có công đoàn kết dân Franks thành một dân tộc lớn mạnh.

Clovis vốn là người ngoại giáo, dù vợ ông là một công chúa theo Cơ Đốc giáo. Nhưng một hôm trước khi chuẩn bị dự một trận chiến ác liệt, Clovis sợ bị quân Alemani đánh bại, nên ông phát lời hứa nguyện rằng: "Nếu Đức Chúa Trời của người Cơ Đốc cho tôi được thắng trận, thì tôi và toàn thể dân Franks sẽ trở lại đạo Chúa". Quả nhiên ông ta đã đắc thắng và cũng giữ lời hứa đó (496 SC).

Clovis có thật lòng tin thờ Chúa không thì vẫn còn là một nghi vấn lớn trong lịch sử, nhưng ông thật đã chịu Thánh lễ Báp-têm và gia nhập La mã giáo. Vì dân tộc Franks đã đóng vai trò quan trọng ở Tây Âu, nên việc Clovis trở lại Đạo đã có tầm ảnh hưởng lớn đến hướng đi của Cơ Đốc giáo vài thế kỷ về sau.

Lịch sử chung nhìn nhận đây là Clovis đệ nhất, người đã sáng lập vương quốc Franks, đồng thời cũng làm vua của vương quốc đó từ năm 481-511 SC.