Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Ê-sai 41:10

Cevalles, Ordonez De (?)

CEVALLES, ORDONEZ DE (?)

Ordonez De Cevalles (hoặc Petro Ordonez) là một vị giáo sĩ thuộc La mã Hội, khi đang trên đường công tác từ Nhật bản về Quảng đông (Trung hoa), nhưng giữa đường gặp bão tố nên thuyền ông phải tấp vào Việt Nam. Dầu là tình cờ, song ông cũng đã bị bắt về kinh đô bấy giờ là An trường ngày 24-12-1590. Ông đã được vua Lê Thế Tông (1573-1599) tiếp đón cách long trọng. Ngày hôm sau vua thết tiệc khoản đãi và Linh mục này đã được mời dự. Ông Cevalles chụp ngay cơ hội quý báu thuyết trình về đạo Thiên Chúa cho nhà vua Việt Nam và mọi người có mặt nghe. Vua Lê Thế Tông liền giới thiệu Linh mục cho bà Chúa Chèm (hay Chè) là chị ruột mình. Bà này có một thời gian làm Nhiếp chính khi vua còn bé nhỏ. Có thể nói tấm lòng của bà Chúa Chè này là một mảnh đất tốt cho hạt giống Đạo. Bà rất thích nghe Phúc Âm và tìm hiểu kỹ lưỡng giáo lý Cơ Đốc. Bà cũng hỏi về những dòng tu nam nữ và các nhân sự truyền giáo, về thân thế sự nghiệp của Linh mục. Khi được biết luật độc thân của các phẩm chức và các nam nữ tu sĩ của Giáo hội La mã, thì bà phê phán đó là luật quá ư nghiêm khắc và cay nghiệt. Nhiều lần Linh mục Cevalles đã được mời giảng thuyết Đạo cho bà chúa và các cung phi mỹ nữ, hầu cận trong triều Vua Lê nghe. Phần đông rất lấy làm lạ lẫm và ái mộ đạo mới này, nhưng khi được lệnh Chúa Trịnh Tùng vì nghi kỵ, ra lệnh trục xuất Linh mục Cevalles và các bạn đồng hành của ông, thì bà chúa Chè liền yêu cầu được rửa tội vào ngày 22-5-1591, bà được đặt tên thánh là Maria. Sử kể lại, cùng lúc ấy có ít nhất 72 nàng vừa hầu vừa cung nữ đã học đạo lâu nay đều noi gương bà chúa mà xin chịu phép rửa tội. Vì có sự phiền trách của Hoàng gia, nên bà xin từ chức, và xin đất lập tu viện. Theo tài liệu lưu lại trước linh mục Cevalles, đương thời trị vì của Mạc Mậu Hợp, thì cũng đã có các nhà truyền giáo La mã đến Việt Nam rao giảng Phúc Âm rồi, và cũng đã chiêu nạp được một số tòng giáo, lập các Nhà thờ, như các Linh mục Diego Oropesa (trưởng đoàn) Barto Lomé Ruiz, Petro Ortiz, Francisco de Montilla và 4 thầy tập sự khác với các thủy thủ nữa. Nhưng sau vì tình thế khó khăn, nên họ đã rút lui hết, chỉ Linh mục Bartolomé là còn bám trụ ở lại thôi.

Năm 1550, ở Đàng trong (Nam Việt bấy giờ) có Linh mục Gaspar de Santa Cruz cũng đã vào hoạt động khá sớm. Chẳng những giảng đạo cho người Việt Nam ở vùng Hà Tiên, Rạch giá, Châu Đốc mà còn lo cho hai dân tộc Chân Lạp và Chiêm nữa.