Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

Cassiodorus

CASSIODORUS

( ?-583 )

Cassiodorus là một nhà quý tộc La mã sống khá thọ. Không rõ ông sanh năm nào, chỉ biết ông qua đời khoảng năm 583 SC. Cuộc đời ông từ giữa thời kỳ Trung cổ và mở đầu nền văn minh Cơ Đốc giáo, cho đến thời kỳ Trung cổ của các tu sĩ và các dân tộc bán khai. Cassiodorus đã lên đến một chức vụ cao trở thành một viên chức chính phủ, một người có bề thế về thần học và giao thiệp rộng rãi với các giới chức cầm quyền, gồm hai vua Theodoric và Ostrogothic. Trong các tư liệu liên quan các giấy tờ về hành chính được sưu tập đa dạng của ông, ông đã dựa trên cái truyền thống tu từ học La tinh để phục vụ cho tầng lớp bình dân, có tác dụng đưa ra thực hành ở lãnh vực giáo dục. Ông đã can đảm khuyến khích vua Theodoric hãy có một cái nhìn thực tế để kế tục văn hóa La mã. Quyển "Lịch sử dân tộc Goths" là công tác đầu tay của ông thì nay đã bị thất lạc rồi.

Cassiodorus có tham vọng muốn sáng lập một Hàn Lâm Viện Cơ Đốc giáo tại thành phố La mã, song cuộc chiến tranh với người Goths đã phá hủy cái tham vọng đó. Mặc dù có một thư viện đã được hình thành khoảng năm 535 SC dưới thời Giáo Hoàng Agabetus. Tư tưởng của Cassiodorus lúc nào cũng nghĩ đến Tu viện mà ông đã sáng lập do tài sản riêng của mình ở Vivarium, tại đó có các cảnh sắc thiên nhiên rất mát mắt, nằm gần phía nam bờ biển xứ Italia, nơi mà ông đến cư ngụ sau năm 540 SC.

Tác phẩm "Introduction to Theological and Secular Studies" biện minh cho phương pháp kết hợp trong việc học hỏi Thánh Kinh (Phần I là chú giải bản văn, kinh điển, phê bình, khảo sát, công bố các bản viết tay... và những mỹ thuật tự do, Phần II); căn bản giáo trình giáo dục của thời kỳ, sự nhiệt thành bồi đắp cho nền học vấn cho công chúng mà không cần đến sự trợ lực của Benedict hoặc là Gregory Đại nhân, đã gieo một ảnh hưởng khá mạnh mẽ. Về sau trường phái Benedict đã đem ra khảo cứu. Thư viện và bản văn Thánh Kinh của Virarium (phòng dành để viết) được bảo tồn và chuyển qua làm những công việc sao chép bằng tay của các tác giả thời kỳ Cơ Đốc giáo sơ khai và những nhà cổ điển học đương thời ấy. Cassiodorus cũng phóng tầm mắt khá xa đối với công tác dịch thuật những công trình Hi-lạp và La tinh của các tác giả Cơ Đốc giáo hữu danh như Clement ở Alexandria, Didymus, Một người mù và các nhà chép sử Hội Thánh khác, chẳng hạn như Josephus. Ông còn có công làm cho việc học hỏi thần học La mã sớm được phổ biến, nghiên cứu rộng rãi, đặt biệt các sách chú giải Thi Thiên và Pelagius trên các Thư tín của Phao-lô.

Bản chất con người của Cassiodorus là tính lịch sự, mà ông cho là "Những cái gì quý giá và mỹ thuật của con người". Vì đặc quyền dành cho giới tu viện, sự học các nền văn minh đạt đến chỗ gạn lọc hơn, việc phối hợp giữa hai nền văn hóa La tinh và Cơ Đốc giáo thì ngay từ rất sớm ông đã từng "Kết hợp hai nền văn hóa Go-thic, và La mã" trước kia vậy.