Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

Cartwright

CARTWRIGHT

(1535-1603)

Cartwright có thể được xem là nhà sáng lập Giáo hội Thanh giáo Anh quốc. Ông xuất thân là giáo sư môn thần học tại Đại học Cambrige năm 1569, nhưng sau đó ông bị sa thải vì những tác phẩm chống đối Nữ hoàng và các Giám mục lãnh đạo Anh giáo.

Theo Cartwright, Thánh Kinh không những chứa đựng giáo lý mà còn có cả những luật lệ quản trị Hội Thánh nữa. Giáo hội phải đứng độc lập khỏi chính quyền và vượt trên cả quốc gia. Ông đề nghị Giáo hội phải theo hệ thống Trưởng lão (!) và chấp nhận Giáo lý của Calvin mới đúng. Về sau quan điểm của ông đã chiếm ưu thế trong hạ nghị viện (House of Commons).