Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible đến nỗi Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em; để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 3:17-19

 

hocthuocloichua block

CANUTE

(994-1035)

Canute Aurelis Antoninus Bassianus Caracalla là một hoàng đế La mã sanh tại Lyon năm 188 và tử ở Edessa năm 217 SC. Ông Septimius Severus thiếu thận trọng nên vội vã phong tước Caesar luôn cho hai con là Gela và Caracalla. Không ngờ Caracalla là một kẻ điên khùng như Caligula, ông này đã giết ít nhất 20000 người, trong đó có cả Papinien. Ông Caracalla đã đánh thuế rất nặng cho nhân dân. Ông tiến quân củng cố biên cương năm 213, đánh dân man rợ ở miền Bắc. Năm 215 ông trả thù nhân dân Alexandria vì đã chế nhạo ông bằng cách sai bộ hạ binh lính tàn sát dân chúng của ông. Năm 216 ông đánh quân Pathian, nhưng qua năm 217 một tên cận vệ hầu hạ quá tức bực đã đâm ông chết.

Lịch sử kể rằng cuộc trị vì của Caracalla là nỗi hãi hùng cho nhân dân đế quốc. Tuy nhiên đối với Cơ Đốc nhân cùng Giáo hội của Chúa ông ta không có thì giờ nghĩ đến! Nhưng các sắc chỉ cấm đoán, bách hại đạo Chúa được ký bởi các Hoàng đế trước vẫn còn hiệu lực. Hai anh em Geta và Caracalla tại vị thì Hội Thánh nói chung không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

Sử ghi từ năm 218 đến 283 SC đế quốc La mã chìm trong bể máu tranh ngôi đoạt quyền, chế độ quân nhân độc tài, lãnh tụ phe phái nào mạnh thì lên nắm chính quyền. Vua không cần phải là công dân La mã, nhưng có thể là người A-rập. Mười sáu vị vua từ Heligabalus (218) đến Numerian (283) đều bị chết bất đắc kỳ tử. Đó là lý do suốt gần 70 năm Hội Thánh Cơ Đốc tương đối hưởng một không khí dễ chịu, có cơ hội củng cố và phát triển.